Kilpailuun osallistuvien henkilötietojen käsittely

Tämä tiedote liittyy EU:n tietosuojauudistukseen ja se on SRL:n ohjeistuksen mukainen.

Gumbölen Ratsastajat ry kuuluu Suomen Ratsastajainliittoon, joka on ratsastuksen katto-organisaatio ja lajiliitto Suomessa. Gumbölen Ratsastajat ry järjestää kilpailuja. Kilpailujen järjestämistä sekä tulosten tuottamista ja julkaisua varten Gumbölen Ratsastajat ry kerää henkilötietoja.

Gumbölen Ratsastajat ry henkilötietojen käsittelystä vastaa kilpailun johtaja, gr@gumbolenratsastajat.fi.

Ratsastuskilpailu on maksullinen palvelu ja osallistuminen muodostaa sopimuksen osallistujan ja Gumbölen Ratsastajat ry:n välillä. Gumbölen Ratsastajat ry kerää osallistujista henkilötiedot ilmoittautumisen yhteydessä. Gumbölen Ratsastajat ry käsittelee näitä tietoja kilpailutapahtumien pohjalta ja tuottaa näiden perusteella kilpailutulokset. Kilpailutulokset julkaistaan. Kilpailussa menestyneet voivat saada erilaisia ranking- ja valiomerkkipisteitä. Gumbölen Ratsastajat ry toimittaa listan kilpailijoista ja heidän saamistaan pisteistä. Nämä tiedot lisätään SRL:n rankingpiste- ja valiomerkkipisterekisteriin.

Näistä rekisteristä lasketaan useita erilaisia tunnuslukuja; rekisteri ja siitä lasketut tunnusluvut julkaistaan useita kertoja vuodessa.

Sekä kilpailutulokset että rankingpiste- ja valiomerkkipisterekisteri ja sen perusteella lasketut tunnusluvut voidaan julkaista missä tahansa mediassa mm. paikallislehdet, valtakunnalliset lehdet, Hippos-lehti, seurojen ja alueiden www-kotisivut ja SRL:n www-kotisivut.

Kilpailua varten osallistujista kerätään nimi, jäsenseura sekä jäsennumero. Kilpailutuloksia varten osallistujatietoihin voidaan liittää tietoja kilpailutapahtumista kilpailuluokkien tulokset, sijoitus kilpailussa, saavutetut rankingpisteet.

Kilpailutulokset ja ranking- sekä valiomerkkipisterekisteri dokumentoivat SRL:n kilpailuhistoriaan. Tietoja ei koskaan poisteta.

Henkilöllä on seuraavat oikeudet kilpailuun liittyvien henkilötietojen käsittelyn osalta:

  1. Henkilöllä on oikeus pyytää nähtäväkseen itseään koskevat tiedot. Nämä on toimitettava 30 päivän sisällä pyynnöstä.
  2. Henkilöllä on oikeus pyytää virheellisten tietojen päivittämistä.
  3. Henkilöllä on oikeus vaatia tietojensa poistamista, jos henkilö ei ole ilmoittautunut eikä osallistunut kilpailuun.
  4. Henkilöllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän kokee, että hänen oikeuksiaan on loukattu.