Turvallisuusasiakirja

"Turvallisuusasiakirja on palveluntarjoajan kirjallinen kuvaus siitä, miten palvelun turvallisuus on järjestetty. Turvallisuusasiakirjassa kuvataan palveluun liittyvät vaarat ja toimenpiteet riskien hallitsemiseksi ja hätätilanteisiin varautumiseksi.

Turvallisuusasiakirja kokoaa yhteen palveluun liittyvät turvallisuusasiat ja auttaa palveluntarjoajaa turvallisuuden jatkuvassa parantamisessa. Turvallisuusasiakirja on ensisijaisesti palveluntarjoajan oma työkalu – ei viranomaisia varten tehty dokumentti. Turvallisuusasiakirja pitää toimittaa Tukesiin vain, jos Tukes sitä erikseen pyytää."

- Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)

Gumbölen Ratsastajien turvallisuusasiakirja on koottu Tukesin ohjeiden pohjalta. Tukes valvoo yleisötilaisuuksien turvallisuutta osana kuluttajille tarjottavien palveluiden turvallisuuden valvontaa.

GR:n hallitus päivittää turvallisuusasiakirjaa vähintään kerran vuodessa keväällä ennen aktiivisen tapahtumakauden alkua sekä tarvittaessa tapaturmien jälkeen.

Tapahtumille, jotka ovat avoimia yleisölle, tehdään aina oma erillinen turvallisuussuunnitelma. GR:n toiminnassa tälläisia tapahtumia ovat käytännössä vain kilpailut.