28.3. Kevätkokous

KEVÄTKOKOUSKUTSU

Tervetuloa Gumbölen Ratsastajien sääntömääräiseen kevätkokoukseen sunnuntaina 28.3.2021 kello 14:00

kokouspaikkana toimii Heinäpoudankuja 3 H, Espoo, mutta osallistuminen tapahtuu koronatilanteen takia ensisijaisesti etäyhteydellä Google Meets -palvelun kautta. Linkki jaetaan ilmoittautuneille. 


ESITYSLISTA

1§ Kokouksen avaus

2§ Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3§ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

4§ Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

5§ Vuoden 2020 tilin- ja toiminnantarkastuksen, tuloslaskelman ja taseen sekä toimintakertomuksen 
hyväksyminen. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle vuodelta 2019 

6§ Muut esille tulevat asiat

7§ Kokouksen päättäminen


Espoossa 11.2.2021
Gumbölen Ratsastajat ry - hallitus Ilmoittautuminen