Seurapisteet & seuratuki

HUOM! Seuratuen käyttö on hallituksen päätöksellä tauolla kevään 2021 siihen asti, että tiedetään voidaanko kesän kilpailuja järjestää ja missä muodossa niitä mahdollisesti voidaan järjestää. 
Seuran tulopuoli on hyvin riippuvainen kilpailuista ja tukeutuu lähes täysin niiden tuottoihin. Koronavirus pandemia vaikutti jo vuoden 2020 kilpailutuottoihin (yhdet perutut kilpilut sekä huomattavasti vähemmän lähtöjä muissa kilpailuissa). Seura lähtee varovaisesti liikkeelle vuoden alusta seuratukien kanssa ja kerryttää kassaa ennen seuratukien uudelleen käyttöönottoa.
Tähän asti kerätyt seurapisteet pysyvät voimassa ja ovat taas käytettävissä heti kun seura taas ottaa seuratuen käyttöön. Vuonna 2020 kerättyjä pisteitä voi käyttää vuoden 2021 loppuun asti.
Seurapisteet ja seuratuki

Seuran tapahtumissa toimihenkilöinä olleet seuran jäsenet saavat kerätä itselleen toiminhenkilöpisteitä, joita voi käyttää seuratukena seuran tapahtumiin osallistuessa. Seura kustantaa seuratuen osuuden maksuista, joissa käytetään toimihenkilöpisteitä. Seurapisteet ovat voimassa aina seuraavan vuoden loppuun asti (esim. vuonna 2020 kerättyjä pisteitä voi käyttää vuoden 2021 tapahtumissa).
Pisteiden kerääminen

Pisteitä kertyy yksi piste yhdestä tehdystä toimihenkilötunnista. Eli 1 tunti=1 piste. Pisteet kirjataan Google Drivesta löytyvään taulukkoon itse mieluusti heti tehtyjen tuntien jälkeen. Samoin myös käytety pisteet tulee kirjata taulukkoon itse. On omalla vastuulla muistaa lisätä pisteet taulukkoon. Pisteitä voi ansaita ja käyttää perheen sisällä.
Pisteiden kirjaaminen

Taulukkoon voi kirjata pisteitä kaikesta seuraa hyödyttävästä toiminnasta, jonka joku muukin olisi voinut tehdä eli mukaan lasketaan niin toimihenkilöinti kisoissa, puomien maalaus, talkoisiin osallistuminen tai kaupassa käynti seuran puolesta. Tarkemmat ohjeet ja taulukon löydät alta linkistä. 

Pisteiden käyttäminen

Pisteillä voi saada seuratukea seuran tapahtumiin, kisoihin, seuratuotteisiin ja muihin seuran maksullisiin palveluihin. Seura linjaa aina maksuohjeiden yhteydessä, kuinka monta pistettä kussakin tilanteessa voi käyttää. Jokainen on itse vastuussa taulukon tietojen paikkansa pitävyydestä. Kun pisteitä ilmoittaa käytettäväksi jossain tapahtumassa, seuran taloudenhoitaja tarkistaa aina osallistujien kohdalta taulukosta  pistemäärät kunkin tapahtuman viimeisenä maksupäivänä. Jos osallistujalla ei ole tarpeeksi pisteitä käytettävänä, on hän velvoitettu maksamaan normaalisti tapahtumaan osallistumisesta ilman seuratukea. Seura tarkkailee pistetilannetta ajoittain ja havaitut väärinkäytökset johtavat seuratuen käyttökieltoon.