Seurapisteet & seuratuki

Seurapisteet poistuvat käytöstä

30.4.2021

Vuoden 2020 toiminnantarkastuksessa seura on saanut huomautuksen seurapistejärjestelmästä. Seurapisteet katsotaan talkootyöstä maksetuiksi palkkioiksi, jolloin ne on ilmoitettava verottajalle. Seuran asema yleishyödyllisenä toimijana edellyttää, ettei yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ole taloudellisen edun tavoitteleminen jäsenistölle. Talkootyön tulee siis olla vastikkeetonta ja jäseniä kohdella yhdenvertaisesti tapahtumissa.

Tämän huomautuksen seurauksena seurapistejärjestelmä poistuu valitettavasti käytöstä. Aiemmin kerättyjä pisteitä voi käyttää vielä toukokuun rataharjoituksissa. Uusista tapahtumista pisteitä ei enää jaeta.

Positiivista palautetta jäsenistöltä saaneen pistejärjestelmän korvaamiseksi seura pyrkii jatkossa järjestämään enemmän tapahtumia ja toimintaa, joihin osallistuminen on jäsenille maksutonta tai entistä edullisempaa. Maksuttomien tapahtumien järjestäminen ja tapahtumien taloudellinen tukeminen edellyttää seuralta hyvää taloudellista tilannetta sekä aktiivisia tapahtumajärjestäjiä. 

Kilpailujärjestäminen on seuran pääasiallinen tulonlähde ja hyvä taloudellinen tilanne syntyy yksinomaan kesän kisojen vuotuisesta järjestämisestä. Kuten ennenkin, talkootyöllä on perustavanlaatuinen merkitys kisajärjestämisessä. Pisteitä talkootyöstä ei siis enää saa, mutta toimihenkilöruokailu, hyvä yhteishenki, mahdollisuus vaikuttaa ja yhdessä koetut onnistumiset ratsastusurheilun edistämiseksi ovat tarjolla edelleen. Talkoohengen nostattaminen kisojen järjestämiseksi on hallituksen tärkeimpiä tavoitteita, joten jos siihen tulee ajatuksia, älä epäröi ottaa yhteyttä!

Se, mitä tapahtumia ja toimintaa sitten järjestetään, riippuu jäsenistöstä. Viimeaikoina olemme saaneet nauttia aktiivisesta rataharjoitustoiminnasta aktiivisten jäsenten ansiosta sekä koulu- että esteratsastuksessa. Halukkuutensa itseään kiinnostavan tapahtuman järjestämiseen sekä toiveet ja ehdotukset tapahtumista voi ilmoittaa suoraan hallitukselle tai ottaa puheeksi tallin käytävällä.

Nähdään kisoissa!

Gumbölen Ratsastajat ry:n hallitus


--------------------------------------------------------------------------------


Seurapisteet ja seuratuki

Seuran tapahtumissa toimihenkilöinä olleet seuran jäsenet saavat kerätä itselleen toiminhenkilöpisteitä, joita voi käyttää seuratukena seuran tapahtumiin osallistuessa. Seura kustantaa seuratuen osuuden maksuista, joissa käytetään toimihenkilöpisteitä. Seurapisteet ovat voimassa aina seuraavan vuoden loppuun asti (esim. vuonna 2020 kerättyjä pisteitä voi käyttää vuoden 2021 tapahtumissa).

Pisteiden kerääminen

Pisteitä kertyy yksi piste yhdestä tehdystä toimihenkilötunnista. Eli 1 tunti=1 piste. Pisteet kirjataan Google Drivesta löytyvään taulukkoon itse mieluusti heti tehtyjen tuntien jälkeen. Samoin myös käytety pisteet tulee kirjata taulukkoon itse. On omalla vastuulla muistaa lisätä pisteet taulukkoon. Pisteitä voi ansaita ja käyttää perheen sisällä.

Pisteiden kirjaaminen

Taulukkoon voi kirjata pisteitä kaikesta seuraa hyödyttävästä toiminnasta, jonka joku muukin olisi voinut tehdä eli mukaan lasketaan niin toimihenkilöinti kisoissa, puomien maalaus, talkoisiin osallistuminen tai kaupassa käynti seuran puolesta. Tarkemmat ohjeet ja taulukon löydät alta linkistä. 


Pisteiden käyttäminen

Pisteillä voi saada seuratukea seuran tapahtumiin, kisoihin, seuratuotteisiin ja muihin seuran maksullisiin palveluihin. Seura linjaa aina maksuohjeiden yhteydessä, kuinka monta pistettä kussakin tilanteessa voi käyttää. Jokainen on itse vastuussa taulukon tietojen paikkansa pitävyydestä. Kun pisteitä ilmoittaa käytettäväksi jossain tapahtumassa, seuran taloudenhoitaja tarkistaa aina osallistujien kohdalta taulukosta  pistemäärät kunkin tapahtuman viimeisenä maksupäivänä. Jos osallistujalla ei ole tarpeeksi pisteitä käytettävänä, on hän velvoitettu maksamaan normaalisti tapahtumaan osallistumisesta ilman seuratukea. Seura tarkkailee pistetilannetta ajoittain ja havaitut väärinkäytökset johtavat seuratuen käyttökieltoon.